Investigació

AQUIDOS compta amb l’assessorament i la col·laboració d’aquestes dues entitats per la realització de treballs relacionats amb la rehabilitació i la revitalització de ciutats, així com també per treballs de restauració i conservació del patrimoni arquitectònic.