Presentació

 

 

 

 

 

 

AQUIDOS, fundada l’any 1982 pels arquitectes Josep Mª. Gordi i Julià i Jordi Jané i Mateu, neix com despatx d’arquitectura i urbanisme, desenvolupant diverses tasques referents a projectes d’edificació, planejament urbà, gestió urbanística d’obres i serveis destinats a l’edificació. Inicialment la seva activitat s’exten per tota Catalunya i principalment en l’àrea metropolitana de Barcelona.

AQUIDOS ha experimentat un fort creixement de la seva activitat en el seu entorn geogràfic més immediat (Mediterrani). En aquest sentit, es desenvolupen projectes cada cop més complexos i que requereixen un equip multidisciplinari.

En els últims anys AQUIDOS ha emprès una fase d’expansió internacional gràcies a la realització de projectes en diversos països, entre els quals destaquen la Xina, Algèria, Marroc, Perú i Bolívia. Aquest procés s’ha consolidant a través de l’obertura de diferents oficines internacionals. Actualment AQUIDOS desenvolupa al voltant del món projectes d’arquitectura, urbanisme, project management i enginyeria.

Cal destacar l’estreta col·laboració d’AQUIDOS amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en projectes d’investigació, rehabilitació de patrimoni arquitectònic i planificació del territori, amb l’objectiu de generar transferència de coneixement i tecnologia en cada intervenció.

AQUIDOS ofereix serveis especialitzats de gran qualitat i eficàcia, mitjançant una estructura dinàmica de professionals, empreses i col·laboradors organitzats en xarxa, i adaptada sempre a les necessitats específiques de cada client.