Network

El grup AQUIDOS ha experimentat un creixement i expansió internacional en els últims anys. És per això que compta amb professionals de màxim nivell en cadascun dels seus departaments. El NETWORK (treball en xarxa) es basa en la professionalitat, la confiança,la relació personal i l’orgull i esforç de tots els integrants per obtenir millors resultats als esperats pels nostres clients.

Comptem amb la col·laboració internacional de diferents equips tècnics que aporten coneixement i eines de treball en els diferents països on operem. En la nostra xarxa de professionals, comptem també amb professors universitaris que lideren línies d’investigació i desenvolupament tecnològic aplicades a l’edificació, el planejament urbà i del territori, i la restauració de patrimoni arquitectònic.

Apostem per la creació de xarxes de transferència de coneixement i tecnologia, com a base per desenvolupar projectes de futur i generar un enriquiment cultural, social i empresarial amb els nostres col·laboradors.

El principal mitjà és l’organització de seminaris, conferències, escoles taller i workshops de diferents temàtiques, tant per a tècnics d’administracions públiques com per a estudiants i professors universitaris dels països on desenvolupem la nostra activitat professional.