最新消息

El grup Aquidos, formant equip amb PWC (PriceWaterHouseCoopers), guanyadors d’un concurs internacional restringit, promogut per l’INCASOL.
Es tracta de dur a terme l’estudi i anàlisi de competitivitat de sòl per a captació d’activitat econòmica, de més de 800 Ha a Espanya (Catalunya, Madrid, Andalusia i País Basc) i de més de 1.400 Ha a diferents països europeus com Holanda, Alemanya, França i el Regne Unit.